Model Pemikiran Pendidikan Islam Menurut Hamka

klik DISINI untuk download makalah  Mode Pemikiran Pendidikan Islam Menurut Hamka
BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang
Perkembangan sejarah pendidikan yang telah dikaji dan dibukukan merupakan artefak kehidupan masa lalu yang dapat kita jadikan sebagai ibrah dalam menelaah, merenungkan dan memacu semangat pendidikan keislaman yang positif pada kehidupan kita sehari-hari, terutama perkembangan pemikiran dalam dunia pendidikan islam.
Baca :
Pengertian Pendidikan Agama Islam
Konsep Pendidikan Islam Terpadu
Pada kesempatan kali ini penulis akan memaparkan kondisi dalam dunia pendidikan islam di indonesia, lebih tepatnya pada era keemasan sosok yang kita kenal sebagai HAMKA yang mempunyai nama asli Haji Abdul karim bin Abdul Malik Amrullah dan bagaimana pemahaman tentang pemikiran-pemikirannya mengenai dunia pendidikan islam yang dapat kita jadikan sebagai acuan pembelajaran kita kali ini.

dari ilustrasi diatas dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut:
B.    Rumusan Masalah
Siapakah sosok yang dikenal sebagai HAMKA?
Bagaimana Peran serta HAMKA dalam dunia Pendidikan Islam di Indonesia?
Bagaimana Konsep Pemikiran HAMKA dalam Pendidikan Islam?

C.    Tujuan
Mengetahui siapa sosok HAMKA
Mengetahui Peran serta HAMKA dalam dunia Pendidikan Islam di Indonesia
Mengetahui Konsep Pemikiran HAMKA dalam Pendidikan Islam

Vid-Learning